Yenilenebilir Enerji

Erişilebilir ve Temiz Enerji teması hedeflerine uygun; güneş, rüzgâr, biyokütle, jeotermal, hidroelektrik ve okyanus gibi doğadaki tükenmeyen kaynaklardan enerji elde edilmesini temel alan projeler yer alır.

Tema

Erişilebilir ve Temiz Enerji

  • Hedef 7.1:  2030 yılına kadar karşılanabilir, güvenilir ve modern enerji hizmetlerine evrensel erişim sağlamak
  • Hedef 7.2:  2030 yılına kadar yenilenebilir enerjinin küresel enerji bileşimi içindeki payını önemli ölçüde artırmak
  • Hedef 7.3:  2030 yılına kadar enerji verimliliği küresel iyileşme hızını iki katına çıkarmak
  • Hedef 7.a:  2030 yılına kadar yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, gelişmiş ve daha temiz fosil yakıt teknolojilerini de içerecek şekilde temiz enerji araştırmaları ve teknolojilerine erişimi kolaylaştırmak için uluslararası işbirliğini çoğaltmak ve enerji altyapısı ve temiz enerji teknolojileri yatırımlarını desteklemek