Sağlık Teknolojileri

Sağlık ve Kaliteli Yaşam teması hedeflerine uygun, canlıların yaşam kalitelerini artıracak sağlık teknolojilerini iyileştirme çabalarına katkı sağlayacak projeler geliştirilir.

Tema

Sağlık ve Kaliteli Yaşam

  • Hedef 3.3:  2030 yılına kadar, AIDS, tüberküloz, sıtma ve ihmal edilen tropik hastalık salgınlarını bitirmek ve hepatit, su kaynaklı hastalıklar ve diğer bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek
  • Hedef 3.6:  2020 yılına kadar dünya genelinde karayollarındaki trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanma sayısını yarıya indirmek
  • Hedef 3.9:  2030 yılına kadar tehlikeli kimyasallar ile hava, su ve toprak kirliliği ile kontaminasyonundan kaynaklanan ölüm ve hastalıkları kayda değer miktarda azaltmak
  • Hedef 3.d:  Başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere tüm ülkelerin ulusal ve küresel sağlık risklerine karşı erken uyarı, riski azaltma ve risk yönetimi kapasitelerini güçlendirmek