Robotik

Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar teması hedeflerine uygun, var olan bir problemin çözümünde makinelerin ve elektronik teçhizatların yazılım sürecinden geçerek kullanıldığı projeler yer alır.

Tema

Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

  • Hedef 11.2:  2030 yılına kadar herkes için, özellikle kırılgan durumda olan insanların, kadınların, çocukların, engellilerin ve yaşlıların ihtiyaçlarına özel önem gösterilerek, yol güvenliğinin artırılması, başta toplu taşıma sisteminin geliştirilmesiyle herkesin güvenli, ekonomik olarak karşılanabilir, erişilebilir ve sürdürülebilir ulaşım sistemlerine erişimini sağlamak.

  • Hedef 11.6:  2030 yılına kadar, belediye atıkları ile diğer atıkların yönetimine ve hava kalitesine özel önem verilerek kentlerde kişi başına düşen olumsuz çevresel etkileri azaltmak.