Umakerfest Ödülleri

U Makerfest VII

Ödüller

U Makerfest ödülleri Şampiyonluk Ödülleri, Takım Ödülleri, Fikir ve Ürün Ödülleri olmak üzere 3 ayrı başlık altında verilecektir. Ödüllerin detaylarını aşağıda bulabilirsiniz.

Şampiyonluk Ödülleri

1. Robotik Şampiyonu

Robotik alanında festivale katılan takımların alabileceği en prestijli ödüldür. Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar temasına uygun geliştirilen projeler arasında en özgün, uygulanabilir, sürdürülebilir ve yenilikçi proje robotik şampiyonu olarak seçilir. Ödülün sahibi olacak takım üyeleri bilim, fen ve mühendislik alanındaki bilgilerini ve araştırma sonuçlarını projelerine en iyi şekilde aktarmış olmalıdır. Aynı zamanda takım çalışması, diğer takımlara saygı, turnuva alanında profesyonellik ve değerlendirme aşamasındaki sunum performansı en iyi olan takım bu ödülü almaya hak kazanır.

2. Oyun Tasarımı Şampiyonu

Oyun Tasarımı alanında festivale katılan takımların alabileceği en prestijli ödüldür. Sudaki Yaşam temasına uygun geliştirilen projeler arasında en özgün, uygulanabilir, sürdürülebilir ve yenilikçi proje oyun tasarımı şampiyonu olarak seçilir. Ödülün sahibi olacak takım üyeleri bilim, fen ve mühendislik alanındaki bilgilerini ve araştırma sonuçlarını projelerine en iyi şekilde aktarmış olmalıdır. Aynı zamanda takım çalışması, diğer takımlara saygı, turnuva alanında profesyonellik ve değerlendirme aşamasındaki sunum performansı en iyi olan takım bu ödülü almaya hak kazanır.

3. Yaşama ve Topluma Faydalı Teknolojiler Şampiyonu

Yaşama ve Topluma Faydalı Teknolojiler alanında festivale katılan takımların alabileceği en prestijli ödüldür. Sorumlu Üretim ve Tüketim temasına uygun geliştirilen projeler arasında en özgün, uygulanabilir, sürdürülebilir ve yenilikçi proje yaşama ve topluma faydalı teknolojiler şampiyonu olarak seçilir. Ödülün sahibi olacak takım üyeleri bilim, fen ve mühendislik alanındaki bilgilerini ve araştırma sonuçlarını projelerine en iyi şekilde aktarmış olmalıdır. Aynı zamanda takım çalışması, diğer takımlara saygı, turnuva alanında profesyonellik ve değerlendirme aşamasındaki sunum performansı en iyi olan takım bu ödülü almaya hak kazanır.

4. Mobil Uygulama Geliştirme Şampiyonu

Mobil Uygulama Geliştirme alanında festivale katılan takımların alabileceği en prestijli ödüldür. Nitelikli Eğitim temasına uygun geliştirilen projeler arasında en özgün, uygulanabilir, sürdürülebilir ve yenilikçi proje mobil uygulama geliştirme şampiyonu olarak seçilir. Ödülün sahibi olacak takım üyeleri bilim, fen ve mühendislik alanındaki bilgilerini ve araştırma sonuçlarını projelerine en iyi  şekilde aktarmış olmalıdır. Aynı zamanda takım çalışması, diğer takımlara saygı, turnuva alanında profesyonellik ve değerlendirme aşamasındaki sunum performansı en iyi olan takım bu ödülü almaya hak kazanır.

5. Yenilenebilir Enerji Şampiyonu

Yenilenebilir Enerji alanında festivale katılan takımların alabileceği en prestijli ödüldür. Erişilebilir ve Temiz Enerji temasına uygun geliştirilen projeler arasında en özgün, uygulanabilir, sürdürülebilir ve yenilikçi proje yenilenebilir enerji şampiyonu olarak seçilir. Ödülün sahibi olacak takım üyeleri bilim, fen ve mühendislik alanındaki bilgilerini ve araştırma sonuçlarını projelerine en iyi şekilde aktarmış olmalıdır. Aynı zamanda takım çalışması, diğer takımlara saygı, turnuva alanında profesyonellik ve değerlendirme aşamasındaki sunum performansı en iyi olan takım bu ödülü almaya hak kazanır.

6. Doğayı ve Doğadaki Çeşitliliği Korumaya Yönelik Teknolojiler Şampiyonu

Doğayı ve Doğadaki Çeşitliliği Korumaya Yönelik Teknolojiler alanında festivale katılan takımların alabileceği en prestijli ödüldür. Karasal Yaşam temasına uygun geliştirilen projeler arasında en özgün, uygulanabilir, sürdürülebilir ve yenilikçi proje doğayı ve doğadaki çeşitliliği korumaya yönelik teknolojiler şampiyonu olarak seçilir. Ödülün sahibi olacak takım üyeleri bilim, fen ve mühendislik alanındaki bilgilerini ve araştırma sonuçlarını projelerine en iyi şekilde aktarmış olmalıdır. Aynı zamanda takım çalışması, diğer takımlara saygı, turnuva alanında profesyonellik ve değerlendirme aşamasındaki sunum performansı en iyi olan takım bu ödülü almaya hak kazanır.

7. Akıllı Ulaşım Sistemleri Şampiyonu

Akıllı Ulaşım Sistemleri alanında festivale katılan takımların alabileceği en prestijli ödüldür. Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar temasına uygun geliştirilen projeler arasında en özgün, uygulanabilir, sürdürülebilir ve yenilikçi proje akıllı ulaşım sistemleri şampiyonu olarak seçilir. Ödülün sahibi olacak takım üyeleri bilim, fen ve mühendislik alanındaki bilgilerini ve araştırma sonuçlarını projelerine en iyi şekilde aktarmış olmalıdır. Aynı zamanda takım çalışması, diğer takımlara saygı, turnuva alanında profesyonellik ve değerlendirme aşamasındaki sunum performansı en iyi olan takım bu ödülü almaya hak kazanır.

8. Sağlık Teknolojileri Şampiyonu

Sağlık Teknolojileri alanında festivale katılan takımların alabileceği en prestijli ödüldür. Sağlık ve Kaliteli Yaşam temasına uygun geliştirilen projeler arasında en özgün, uygulanabilir, sürdürülebilir ve yenilikçi proje sağlık teknolojileri şampiyonu olarak seçilir. Ödülün sahibi olacak takım üyeleri bilim, fen ve mühendislik alanındaki bilgilerini ve araştırma sonuçlarını projelerine en iyi şekilde aktarmış olmalıdır. Aynı zamanda takım çalışması, diğer takımlara saygı, turnuva alanında profesyonellik ve değerlendirme aşamasındaki sunum performansı en iyi olan takım bu ödülü almaya hak kazanır.

9. Uğur Okulları VEX Turnuvası Şampiyonu

Uğur Okulları Ortaokul düzeyi VEX Turnuvası şampiyonlarına verilir.

10. U-Code Competition

İlkokul ve Ortaokul seviyelerinde U-Code Competition şampiyonlarına alanda ödülleri verilir.

Takım Ödülleri

Yalnızca Umakerfest Takım Projelerine Başvuran Takımlar Kazanabilir.

1. Sunum Ödülü

Sezon boyunca yarışan tüm takımlar arasında hayal gücünü sunumuna en iyi şekilde yansıtan, sunumu ile ilham veren, sunumunda başvuru alanının temasına uygun mesajlar veren takım sunum ödülünü alır. Ayrıca bu takım stant alanını en iyi organize eden, diğer takımlara sevgi saygı gösteren, festival alanındayken stantında en çok ziyaretçiyi ağırlamış ve diğer takımlara ulaşmak için özel ürünler üreterek organizasyona renk katan takımdır.

2. Takım Çalışması Ödülü

Sezon boyunca yarışan tüm takımlar arasında, takım içi iş birliği ve uyumu en iyi şekilde yansıtan ve sunan takım takım çalışması ödülünü alır. Ayrıca bu takım görev dağılımını en iyi yapan, yardımlaşan, süreç içinde yaşanan problemleri birlikte çözebilmiş, en girişken ve zaman yönetimini en iyi şekilde yapmış takımdır. Bu takımın projesi uygulanabilir niteliktedir.

3. İlham Veren Takım Ödülü

Sezon boyunca yarışan takımlar arasında diğer takımlara örnek teşkil eden, işbirliği, saygı, yardımlaşma ve liderlik becerilerini en iyi sergileyen takım ilham veren takım ödülünü alır. Bu takımın üyeleri arasında her zaman olumlu bir iletişim vardır.

4. Araştırma Ödülü

Sezon boyunca yarışan tüm takımlar arasında başvuru alanının temasına uygun çözümü en iyi tanımlayan ve bu çözümün üretilmesi aşamasında detaylı araştırmalar yapan, araştırma sonuçlarını en iyi şekilde sunan takım araştırma ödülünü alır. Ayrıca bu takım uzmanlardan ve dış kaynaklardan en doğru şekilde bilgi almıştır.

5. Profesyonellik Ödülü

Sezon boyunca yarışan tüm takımlar arasında yüksek düzeyde iletişim becerilerine sahip, disiplinli çalışan, takım arkadaşlarına ve diğer takımlara saygı gösteren, yarışma bilincine sahip, kaliteli ürünler geliştirmiş takım profesyonellik ödülünü alır. Ayrıca bu takım herhangi bir sorunla karşılaştığında çözüm odaklı yaklaşımlar sergiler.

6. Maker Ruhu Ödülü

Sezon boyunca yarışan takımlar arasında yaratıcılık, yenilik ve problem çözme becerileri ile öne çıkan, üretkenlikleri ve disiplinli çalışmaları ile diğer takımlara örnek teşkil eden, sadece yaratıcı ve yenilikçi olmakla kalmayıp aynı zamanda fonksiyonel ve kullanılabilir proje geliştirmiş takım maker ruhu ödülünü alır.

Fikir ve Ürün Ödülleri

Yalnızca Umakerfest Takım Projelerine Başvuran Takımlar Kazanabilir.

1. Programlama Ödülü

Sezon boyunca yarışan ve programlanan bir proje geliştiren takımlar arasında en kısa ve doğru algoritmayı kullanmış, projenin amacına uygun kodlar yazan, programın gerekli yerlerinde döngü, koşul ve fonksiyon yapılarını kullanmış takım programlama ödülünü alır. Ayrıca bu takım tüm kodların görevlerini açıklayabilir.

2. Alternatif Çözüm Ödülü

Sezon boyunca yarışan tüm takımlar arasında geleneksel yöntemlerin dışında kalarak yenilikçi düşünme becerileriyle sorunlara farklı açılardan yaklaşan, üzerinde çalıştığı probleme uygulanabilir ve etkili çözümler öneren takım alternatif çözüm ödülünü alır.

3. Yaratıcı Tasarım Ödülü

Sezon boyunca yarışan tüm takımlar arasında yaratıcı ve estetik becerilerini en iyi şekilde sergileyen, işlevsel ve yenilikçi tasarım öğeleri kullanarak benzersiz bir tasarım oluşturan takım yaratıcı tasarım ödülünü alır. Ayrıca bu projenin tasarımda kullanılan malzemeler sürdürülebilirdir ve kullanıcı dostu bir ürün oluşturulmuştur.

4. Yenilikçi Çözüm Ödülü

Sezon boyunca yarışan tüm takımlar arasında mevcut bir probleme yaratıcı bir yaklaşım getirerek diğer takımların düşünemediği yaratıcı ve inovatif çözümler üreten, sorun çözme sürecinde risk alarak farklı yöntemler deneyen takım yenilikçi çözüm ödülünü alır. Ayrıca bu takım problem çözme sürecinde teknolojiyi etkin biçimde kullanmıştır.

5. Prototip Ödülü

Sezon boyunca yarışan tüm takımlar arasında bir ürün, cihaz, yazılım veya herhangi bir tasarımın çalışır hale getirilmesi ile işlevsel bir prototipinin üretilmesinde öne çıkan takım prototip ödülünü alır. Bu takımın prototipi kaliteli, kullanılabilir, işlevsel, görselliği yüksek ve yaratıcıdır.

6. Özgün Fikir Ödülü

Sezon boyunca yarışan tüm takımlar arasında yaratıcı, özgün ve ilham verici fikirler geliştiren ve fikirlerini diğer takımlardan ayıran özellikleri sunabilen takım özgün fikir ödülünü alır.

7. Sürdürülebilirlik Ödülü

Sezon boyunca yarışan tüm takımlar arasında çevre dostu ve sürdürülebilir bir yaklaşım sergileyen, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliği dikkate alan, yenilikçi ve etkili bir proje üreten takım sürdürülebilirlik ödülünü alır. Ayrıca bu takım sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmiştir.

8. Uygulanabilirlik Ödülü

Sezon boyunca yarışan tüm takımlar arasında gerçek hayatta uygulanabilir bir proje üreten, uygulama sürecinde karşılaşılabilecek engelleri önceden düşünmüş ve çözümlemiş takım uygulanabilirlik ödülünü alır. Bu takım projesini geliştirirken kullanıcı ihtiyaçlarını, müşteri gereksinimlerini, pazar koşullarını ve sektörel faktörleri dikkate almış, kullanıcı deneyimini geliştirmeye dikkat etmiştir.

9. Çevreci Fikir Ödülü

Sezon boyunca yarışan tüm takımlar arasında çevre sorunlarına dikkat çeken, doğa dostu çözümler sunan, sürdürülebilirlik ve çevresel etki gözetilerek tasarlanmış proje geliştiren takım çevreci fikir ödülü alır. Ayrıca bu takım, tasarım ve üretim süreçlerinde çevresel etkileri azaltmak için özen göstermiş, çevreye olumsuz bir etki bırakmamış, geri dönüştürülebilir veya dönüştürülmüş malzemeler kullanmıştır.