U-Makerfest V Ödül Alan Takımlar Listeleri Açıklandı! Aşağıdaki Butonlardan Listelere Ulaşabilirsiniz.

KID’S Umakerfest II Ödül Alan Takımlar Listeleri Açıklandı! Aşağıdaki Butonlardan Listelere Ulaşabilirsiniz.

Yarışma Alanı

Yarışmaya katılan Uğur Okulları öğrencileri açtıkları stantlarda projelerini sergileyecek ve jüri odasında proje tanıtım filmleri ile projelerini jüri üyelerine sunar. Yarışmalar robotik, oyun tasarım ve video/animasyon olmak üzere 3 alanda yapılır.

Sergi Alanı

Teknoloji ve eğitim tedarikçisi firmalar açtıkları stantlarda eğitim teknolojileri alanındaki en güncel ve farklı yaklaşımları sergiler.

Atölye Alanı

Uğur Okulları’nda uygulanan Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersi müfredatındaki modüllerden elde edilen ürünler sergilenir. Öğrenciler akranlarına ve velilere atölye çalışmaları yapar. (Bilgi Teknolojileri, Dijital Vatandaşlık, Kodlama, Animasyon, Robotik, Oyun Tasarımı, 3D Tasarım, FLL Takımları ve Model Uçak Atölyesi, IHA Atölyesi(Drone yapımı))

Proje Süreci

Proje sürecinde öğrencilerin tasarım odaklı düşünme felsefesinden yola çıkarak ilgili temayla birlikye yeni fikirler üretmesi gerekir.

 • 1

  Empati Kur

  Tasarlayacağın ürün için kullanıcının deneyimini gözlem, etkileşim yoluyla ve onların deneyimlerine ortak olarak anlamaya çalış, veri topla.

 • 2

  Tanımla

  Tasarımınızla bağdaşacak olan kullanıcı bakış açısını tanımlamak için empati kurarak elde ettiğiniz bilgileri sentezleyin ve işleyin.

 • 3

  Fikirleştir

  Farklı olası çözümleri farklı miktarda üreterek onları geniş bir yelpazede keşfedin ve görünenin ötesine geçmeye izin verin.

 • 4

  Prototiple

  Fikirlerini etkileşimde olabileceğin fiziksel bir ortama aktar ve bu süreçte empati kurmayı geliştir.

 • 5

  Test Et

  Hazırladığın prototipten aldığın geri bildirimleri ve gözlemlerini kullanarak yüksek kalitede ürünler ortaya çıkarmaya çalış, bulgularını sun.

Katılım Koşulları

Katılım Bilgileri İle İlgili Sorulara Buradan Erişebilirsiniz.

Maker Nedir?

Maker kültürü, teknoloji ile “kendin yap” kültürünün birleşmesinden oluşan bir akımdır.

U-Makerfest V ve KID’S U-Makerfest II Nedir?

Uğur Okulları ve Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi işbirliğinde düzenlenen; yarışma, sergi ve atölye alanlarından oluşan bir maker festivalidir.

U-Makerfest V ve U-Makerfest’KIDS II Neyi Amaçlıyor?

Öğrencilerin problem çözme, eleştirel düşünme ve yaratıcı düşünme gibi 21. yy. becerilerini Uğur Okullarına özgü olan ASDF modeli ile geliştirmek.

Akademik: Uğurlu öğrenciler kodlama ve STEM alanındaki akademik bilgilerini kullanarak maker hareketini destekler.

Sosyal: Uğurlu öğrenciler sosyal sorumluluk faaliyetlerini destekler. Öğrencilerin kendini ifade edebilme, sosyal çevreyle dengeli iletişim kurma, toplumsal beklentileri karşılama gibi becerileri gelişir.

Duygusal: Uğurlu öğrenciler takım çalışmalarında öz değerleri benimser, arkadaşça rekabet ortamı yaratır, kazan – kazan yaklaşımında bulunur.

Fiziksel: Uğurlu öğrenciler ilgi, yetenek ve başarıları doğrultusunda proje hazırlar.

U-Makerfest V ve KID’S U-Makerfest II’nin Sezon Teması Nedir?

U-MakerFest’in sezon teması “SAĞLIK VE KALİTELİ YAŞAM” dır.

Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Umakerfest V ve KID’S Umakerfest II’nin sezon teması sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden biri olan “SAĞLIK ve KALİTELİ YAŞAM” temasıdır. Sürdürülebilir kalkınma kavramı bazı yazarlarca; ‘dünyanın kıt olan kaynaklarını yok etmeden ve bu kaynakları en verimli bir şekilde kullanarak, sadece belirli bir kesim için değil bütün dünya insanları için adaleti ve fırsatı sağlayacak olan ekonomik gelişme’ olarak tanımlanırken, diğer bazıları tarafından kısaca; ‘çevreye saygılı olurken insanların yaşam kalitesinin iyileştirilmesidir’ diye tanımlanmıştır. Bu iki ayrı tanımda üzerinde önemli vurgu yapılan iki önemli unsur ise ekonomik gelişme ve çevrenin korunmasıdır (De Kruijf, Van Vuuren 1998).

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma politikaları “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı” tarafından oluşturulmuştur. Sağlıklı ve kaliteli yaşamı güvence altına almak adına hedefler belirlenmiştir ve hedeflere ulaşmak için gözlemlenecek göstergeler ilan edilmiştir. Umakerfest V sezonunda bu hedeflerden;

 • Hedef 3.3: 2030 yılına kadar, AIDS, tüberküloz, sıtma ve ihmal edilen tropik hastalık salgınlarını bitirmek ve hepatit, su kaynaklı hastalıklar ve diğer bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek
 • Hedef 3.4: 2030 yılına kadar, koruma ve tedavi yoluyla bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanan erken ölümleri üçte bir oranında azaltılmak ve akıl sağlığı ile esenliği desteklemek
 • Hedef 3.6: 2020 yılına kadar dünya genelinde karayollarındaki trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanma sayısını yarıya indirmek,
 • Hedef 3.9: 2030 yılına kadar tehlikeli kimyasallar ile hava, su ve toprak kirliliği ile kontaminasyonundan kaynaklanan ölüm ve hastalıkları kayda değer miktarda azaltmak
 • Hedef 3.d: Başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere tüm ülkelerin ulusal ve küresel sağlık risklerine karşı erken uyarı, riski azaltma ve risk yönetimi kapasitelerini güçlendirmekKaynak: http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/amaclari/saglik-ve-refah/

Hedeflerine uygun projeler ve aynı zamanda sağlık sektöründe iş kolaylığı ve kullanılan cihazların milli cihazlar haline dönüştürülmesi hedeflerine uygun projeler geliştirilecektir.

Öğrencilerin Nasıl Projeler Üretmesi İsteniyor?

Festivalde sağlık ve kaliteli yaşamın önemine, sağlık sektöründe kalkınmayı/gelişmeyi ön plana çıkaran ve insanların sağlıklı ve kaliteli yaşaması konusunda ihtiyaçlarına yönelik Robotik, Oyun Tasarımı ve Video/Animasyon içeren çözümler/projeler üretilecektir.

U-Makerfest V ve KID’S U-Makerfest II’ye Kimler Katılabilir?

U-Makerfest V: Uğur Okulları 5. Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8. Sınıf, 9. Sınıf ve 10. Sınıf düzeylerinde okuyan tüm öğrenciler
bu organizasyona katılabilir.

KID’S U-Makerfest II: Tüm Uğur Okulları ilkokul 2,3 ve 4.sınıf öğrencileri bu organizasyona katılabilir.

Öğrenciler yarışmaya bireysel olarak başvuramazlar. Her takım(minimum 2 kişi) bir danışman öğretmen rehberliğinde yarışmaya başvurabilir.

U-Maker Fest Ne Zaman ve Nerede Yapılacak?

U-MakerFest V 29 Mayıs 2021 tarihinde Uğur Okulları Gaziemir Kampüsü / İzmir ‘de yapılacaktır.

KID’S U-Makerfest II 17 Nisan 2021 tarihinde bölge merkez okullarında yapılacaktır.

 • Batı Marmara Bölgesi – Uğur Okulları İstanbul Halkalı Kampüsü
 • Doğu Marmara Bölgesi – Uğur Okullar İstanbul Ataşehir Kampüsü
 • İç Anadolu Bölgesi – Uğur Okulları Ankara Batıkent Kampüsü
 • Ege Bölgesi – Uğur Okulları İzmir Gaziemir Kampüsü
 • Karadeniz Bölgesi – Uğur Okulları Samsun İlk Adım Kampüsü
 • Doğu Akdeniz Bölgesi – Uğur Okulları Adana Kampüsü
 • Batı Akdeniz Bölgesi – Uğur Okulları Antalya Çallı Kampüsü
 • Doğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi – Uğur Okulları Diyarbakır Kantar Kampüsü

Başvuru Tarihleri Ne Zaman?

Başvurular 12 Ekim 2020 tarihinde başlayacak olup 13 Kasım 2020 tarihinde de sonlanacaktır.

Ön eleme sonuçları 27 Kasım 2020 tarihinde açıklanacaktır.

U-Makerfest V Genel Yarışma Kuralları

 • Takımlar minimum 2, maksimum 6 kişiden oluşur.
 • Sezonun teması “SAĞLIK ve KALİTELİ YAŞAM’ dır.
 • Platform sınırlaması yoktur.
 • Hazırlanan her proje için 3 dakikalık bir tanıtım filmi hazırlanır. Proje jüri odasında hazırlanan kısa film ile jüri üyelerine sunulur. Tanıtım filmi hazırlanmayan projeler değerlendirmeye alınmaz.
 • Yarışma günü, proje sunumunu yapmayan takımlar değerlendirmeye alınmaz.
 • Her takımın bir danışman öğretmeni bulunur. Danışman öğretmen takımın yarışmaya  hazırlanmasını sağlar ve süreci koordine eder. Danışman öğretmeni olmayan takımlar yarışmaya katılamazlar.
 • Festival günü yarışmaya başvuran öğrencilerin/takımların katılım ve aile onay formlarını yanlarında getirmeleri zorunludur. Formlar festival günü organizasyon kuruluna teslim edilir.
 • Jüri değerlendirmesini projeler üzerinden yapar ve her takım için bir değerlendirme formu doldurur. Bu formlar festival bitiminde dileyen takım ile paylaşılır.
 • Her jüri üyesinden gelen değerlendirme formlarından çıkan puanlara göre takımların takım puanları oluşturulur.
 • Takımlar takım puanlarına göre sıralanır. Her ödülün ilgili olduğu puan aralığında birinci gelen takıma ilgili ödül verilir. Eşitlik durumunda jüri kararı ile ilgili takıma ödülü verilir.

KID’S U-Makerfest II Genel Yarışma Kuralları

Takımlar minimum 2, maksimum 6 kişiden oluşur. Sezonun teması “SAĞLIK ve KALİTELİ YAŞAM’ dır.

 • Platform sınırlaması yoktur.
 • Yarışma günü, proje sunumunu yapmayan takımlar değerlendirmeye alınmaz.Her takımın bir danışman öğretmeni bulunur. Danışman öğretmen takımın yarışmaya  hazırlanmasını sağlar ve süreci koordine eder. Danışman öğretmeni olmayan takımlar yarışmaya katılamazlar.
 • Festival günü yarışmaya başvuran öğrencilerin/takımların katılım ve aile onay formlarını yanlarında getirmeleri zorunludur. Formlar festival günü organizasyon kuruluna teslim edilir.
 • Jüri değerlendirmesini projeler üzerinden yapar ve her takım için bir değerlendirme formu doldurur. Bu formlar festival bitiminde dileyen takım ile paylaşılır.
 • Her jüri üyesinden gelen değerlendirme formlarından çıkan puanlara göre takımların takım puanları oluşturulur.
 • Takımlar takım puanlarına göre sıralanır. Her ödülün ilgili olduğu puan aralığında birinci gelen takıma ilgili ödül verilir. Eşitlik durumunda jüri kararı ile ilgili takıma ödülü verilir.

Detaylar ve Yükümlülükler

Her Takım İçin Danışman Öğretmen Zorunluluğu

Her takımın bir danışman öğretmeni olur. Bu öğretmen takımın yarışmaya hazırlanmasını sağlar ve süreci koordine eder. Danışman öğretmeni olmayan takımlar ya da öğrenciler yarışmaya katılamazlar.

Yarışmaya Nasıl Başvurulur?

Okulların takım olarak U-Maker Fest’e katılım başvuruları sadece www.umakerfest.com adresinden kabul edilir. Site içerisindeki kayıt bölümünü kullanmalısınız.

Sergi ve Hak Sahipliği

Yarışmada sergilenen çalışmalar Uğur Okulları tarafında çeşitli mecralarda yayınlanabilir ve telif-tescil ücreti ödenmeyecektir. Yarışmaya katılan her takım bu kuralı kabul etmiş sayılır.

Yasal Yükümlülükler, Bildirimler ve İzin/Katılım Formları

Katılımcılar ve okullar, yaptıkları online başvuru ile yukarıda belirtilmiş olan bütün şartları kabul ettiklerini beyan etmiş olurlar. Belirtilen bütün koşullar Uğur Okullarına ait olup değişiklik hakkını elinde tutar.

Festival günü yarışmaya başvuran öğrencilerin/takımların katılım ve aile onay formlarını yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

U-Makerfest V Yazılı Bildirim/İzin Formunu Buradan İndirebilirsiniz

KID’S U-Makerfest II Yazılı Bildirim/İzin Formunu Buradan İndirebilirsiniz

Katılım Formunu Buradan İndirebilirsiniz

Ulaşım ve Konaklama

U-Makerfest V; Ulaşım ve konaklama ihtiyaçları Uğur International tarafından organize edilecektir. Ulaşım ve konaklama ücretleri katılımcılar tarafından karşılanacaktır.

KID’S U-Makerfest II; Ulaşım ve konaklama operasyonları okullarımızın imkanları ile organize edilecektir. Ulaşım ve konaklama ücretleri öğrenciler tarafından karşılanacaktır.

Etkinlik Yeri Bilgileri

Etkinliğin yapılacağı adrese aşağıdan erişebilir, her türlü sorularınızı bize ulaştırabilirsiniz.

Adres

Gazi Mahallesi Akçay Caddesi No:156 Gaziemir/İzmir
(KID'S U-Makerfest II İçin Farklılık Gösterebilir)

İletişim

444 4 845