Umakerfest VII

Kesin Katılımcı Listesi Açıklandı!

Umakerfest VII

Maker Nedir? Umakerfest Nedir?

Maker kültürü, teknoloji ile “kendin yap” kültürünün birleşmesinden oluşan bir akımdır. Uğur Okulları ve Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi iş birliğinde düzenlenen; yarışma, sergi ve atölye alanlarından oluşan bir maker festivalidir.

Umakerfest’in Amacı Nedir?

Öğrencilerin problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve grup etkinliklerinde yer alma gibi 21. yy. becerilerini yüksek kalitede öğrenme ve öğretme prensiplerine uygun olarak geliştirmektir.

Umakerfest VII Ne Zaman Yapılacak?

26-27 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

Umakerfest'e

Kalan Süre

GALERİ
Umakerfest - VI'nın Videosu

Önceki Yılın Teması
Sudaki Yaşam

  • Keşfet
  • Tasarla
  • Üret

Empati Kur

Tasarlayacağın ürün için kullanıcının deneyimini gözlem, etkileşim yoluyla ve onların deneyimlerine ortak olarak anlamaya çalış, veri topla.

Tanımla

Tasarımınızla bağdaşacak olan kullanıcı bakış açısını tanımlamak için empati kurarak elde ettiğiniz bilgileri sentezleyin ve işleyin.

Fikirleştir

Farklı olası çözümleri farklı miktarda üreterek onları geniş bir yelpazede keşfedin ve görünenin ötesine geçmeye izin verin.

Prototiple

Fikirlerini etkileşimde olabileceğin fiziksel bir ortama aktar ve bu süreçte empati kurmayı geliştir.

Test Et

Hazırladığın prototipten aldığın geri bildirimleri ve gözlemlerini kullanarak yüksek kalitede ürünler ortaya çıkarmaya çalış, bulgularını sun.
Umakerfest'in

BAŞVURU ALANLARI VE BAŞVURU ALANLARININ TEMALARI NELERDİR?

Umakerfest VII 2022-2023 sezonunda 10 farklı alanda başvuru yapılır. Her başvuru alanının, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından seçilen bir teması bulunur.

1) Robotik

2) Oyun Tasarımı

3) Yapay Zekâ

4) Yaşama ve Topluma Faydalı Teknolojiler

5) Nesnelerin İnterneti ve Yenilikçi Ürün Tasarımı

Tema: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar teması hedeflerine uygun, var olan bir problemin çözümünde makinelerin ve elektronik teçhizatların yazılım sürecinden geçerek kullanıldığı projeler yer alır.

Tema: Sudaki Yaşam

Sudaki Yaşam teması hedeflerine uygun, bilişsel ya da psikomotor becerilere yönelik, eğlendirirken öğretmeyi hedefleyen dijital oyun projeleri yer alır.

Tema: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme teması hedeflerine uygun, belirli görevleri yerine getirmek için insan zekâsını taklit eden ve topladıkları bilgilere göre yinelemeli olarak kendilerini iyileştirebilen sistemler veya makineler ile ilgili projeler yer alır.

Tema: Sorumlu Üretim ve Tüketim

Sorumlu Üretim ve Tüketim teması hedeflerine uygun, insan hayatını etkileyen, yenilik ve teknolojik gelişme ile uygulanabilir, hedefinde; yararlılık, topluma fayda ve kolaylık olan projeler yer alır.

Tema: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı teması hedeflerine uygun, bir veya birden fazla nesneyi internete eriştirerek bir uygulama üzerinden kontrol eden, nesnelerden gelen bilgileri işleyen ve analiz eden, elde edilen bu bilgilerle güncel problemlere çözümler sunan projeler yer alır.

6) Mobil Uygulama Geliştirme

7) Yenilebilir Enerji

8) Doğayı ve Doğadaki Çeşitliliği Korumaya Yönelik Teknolojiler

9) Akıllı Ulaşım Sistemleri

10) Sağlık Teknolojileri

Tema: Nitelikli Eğitim

Nitelikli Eğitim teması hedeflerine uygun, mobil cihazlara yüklenerek kullanılabilecek, kullanıcı etkileşimi içeren uygulamalar geliştirilir.

Tema: Erişilebilir ve Temiz Enerji

Erişilebilir ve Temiz Enerji teması hedeflerine uygun; güneş, rüzgâr, biyokütle, jeotermal, hidroelektrik ve okyanus gibi doğadaki tükenmeyen kaynaklardan enerji elde edilmesini temel alan projeler yer alır.

Tema: Karasal Yaşam

Karasal Yaşam teması hedeflerine uygun, doğayı korumaya yönelik; biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri araştırma, koruma, tarım, eczacılık, tıp, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık, sanayi vb. alanlarda insanlığın yararına kullanma, biyoçeşitliliği oluşturan canlı türleri arasındaki ilişkileri inceleme, biyoçeşitliliğinin azalmasını engelleme gibi amaçlarla üretilmiş projeler yer alır.

Tema: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar teması hedeflerine uygun, altyapı dâhil karayolu taşımacılığı alanında bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak güvenlik, sürüş konforu ve verimliliğini artırmayı, tıkanıklık ve çevreye verilen zararları azaltmayı amaçlayan projeler yer alır.

Tema: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Sağlık ve Kaliteli Yaşam teması hedeflerine uygun, canlıların yaşam kalitelerini artıracak sağlık teknolojilerini iyileştirme çabalarına katkı sağlayacak projeler geliştirilir.

Kid's Umakerfest İçin Farklılık Gösterebilir

Etkinlik Yeri Bilgisi
Bahçeşehir Üniversitesi Future Kampüs

Future Kampüse ulaşım imkanları için lütfen tıklayınız