Yaşama ve Topluma Faydalı Teknolojiler

Sorumlu Üretim ve Tüketim teması hedeflerine uygun, insan hayatını etkileyen, yenilik ve teknolojik gelişme ile uygulanabilir, hedefinde; yararlılık, topluma fayda ve kolaylık olan projeler yer alır.

Tema

Sorumlu Üretim ve Tüketim

  • Hedef 12.2:  2030 yılına kadar doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimini ve verimli kullanımını sağlamak
  • Hedef 12.3:  2030 yılına kadar kişi başına düşen küresel gıda israfını perakende satış ve tüketici seviyesinde yarıya düşürmek ve hasat sonrası kayıplar da dâhil olmak üzere, üretim ve tedarik zincirinde gıda kayıplarını azaltmak
  • Hedef 12.4:  2020 yılına kadar kabul edilmiş uluslararası çerçevelere göre kimyasalların ve tüm atıkların yaşam döngüsü boyunca çevreye duyarlı yönetimini sağlamak ve insan sağlığına ve çevreye olan zararlı etkilerini en aza indirebilmek için bu atıkların havaya, suya ve toprağa salınımını önemli miktarda azaltmak
  • Hedef 12.5:  2030 yılına kadar önleme, azaltma, geri kazanım ve yeniden kullanım yoluyla atık oluşumunu kayda değer miktarda azaltmak
  • Hedef 12.b:  2030 yılına kadar istihdam yaratan ve yerel kültür ve ürünleri teşvik eden sürdürülebilir turizme erişmek için sürdürülebilir kalkınma etkilerini izlemeye yönelik araçlar geliştirmek ve uygulamak