Kid's Umakerfest

Yarışma Alanları


Robotik


Oyun Tasarımı


Video Animasyon

Kid’s Umakerfest V’e 3 yarışma alanlarından birisi ile başvurabilirsiniz.

Tema

Sorumlu Üretim ve Tüketim

Kid’s Umakerfest V 2023-2024 sezonu teması “Sorumlu Üretim ve Tüketim” olarak belirlenmiştir. Sorumlu Üretim ve Tüketim, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 12. Maddesidir.

  • Hedef 12.2:  2030 yılına kadar doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimini ve verimli kullanımını sağlamak
  • Hedef 12.3:  2030 yılına kadar kişi başına düşen küresel gıda israfını perakende satış ve tüketici seviyesinde yarıya düşürmek ve hasat sonrası kayıplar da dâhil olmak üzere, üretim ve tedarik zincirinde gıda kayıplarını azaltmak
  • Hedef 12.4:  2020 yılına kadar kabul edilmiş uluslararası çerçevelere göre kimyasalların ve tüm atıkların yaşam döngüsü boyunca çevreye duyarlı yönetimini sağlamak ve insan sağlığına ve çevreye olan zararlı etkilerini en aza indirebilmek için bu atıkların havaya, suya ve toprağa salınımını önemli miktarda azaltmak
  • Hedef 12.5:  2030 yılına kadar önleme, azaltma, geri kazanım ve yeniden kullanım yoluyla atık oluşumunu kayda değer miktarda azaltmak
  • Hedef 12.6:  Başta büyük ve sınır ötesi şirketler olmak üzere, firmaları sürdürülebilir uygulamaları benimsemeleri ve raporlama döngülerine sürdürülebilirlik bilgilerini eklemeleri için özendirmek
  • Hedef 12.7:  Ulusal politikalar ve önceliklerle uyumlu olacak şekilde sürdürülebilir kamu alımlarını teşvik etmek
  • Hedef 12.8:  2030 yılına kadar insanların her yerde sürdürülebilir kalkınma ve doğayla uyumlu yaşam tarzları hakkında gerekli bilgilere ve farkındalığa sahip olmalarını sağlamak
  • Hedef 12.b:  2030 yılına kadar istihdam yaratan ve yerel kültür ve ürünleri teşvik eden sürdürülebilir turizme erişmek için sürdürülebilir kalkınma etkilerini izlemeye yönelik araçlar geliştirmek ve uygulamak
Öğrencilerden

Nasıl Projeler Üretmesi İsteniyor?

Festivalde, belirtilen hedefler doğrultusunda sorumlu üretim ve tüketim davranışlarının kazandırılmasına, günlük yaşantımızda üretim ve tüketim faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan ekolojik ayak izinin hesaplanmasına ve ekolojik ayak izinin azaltılmasına yönelik Robotik, Oyun Tasarımı ve Video Animasyon içeren çözümler/projeler üretilecektir.

Kid's Umakerfest'e

Kalan Süre

23Gün
6Saat
39Dakika
11Saniye