Katılım Koşulları

Katılım Bilgileri İle İlgili Sorulara Buradan Erişebilirsiniz.

Maker Nedir?

Maker kültürü, teknoloji ile “kendin yap” kültürünün birleşmesinden oluşan bir akımdır.

U-Makerfest VI ve KID’S U-Makerfest III Nedir?

Uğur Okulları ve Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi işbirliğinde düzenlenen; yarışma, sergi ve atölye alanlarından oluşan bir maker festivalidir.

U-Makerfest VI ve U-Makerfest’KIDS III Neyi Amaçlıyor?

Öğrencilerin problem çözme, eleştirel düşünme ve yaratıcı düşünme gibi 21. yy. becerilerini Uğur Okullarına özgü olan ASDF modeli ile geliştirmek.

Akademik: Uğurlu öğrenciler kodlama ve STEM alanındaki akademik bilgilerini kullanarak maker hareketini destekler.

Sosyal: Uğurlu öğrenciler sosyal sorumluluk faaliyetlerini destekler. Öğrencilerin kendini ifade edebilme, sosyal çevreyle dengeli iletişim kurma, toplumsal beklentileri karşılama gibi becerileri gelişir.

Duygusal: Uğurlu öğrenciler takım çalışmalarında öz değerleri benimser, arkadaşça rekabet ortamı yaratır, kazan – kazan yaklaşımında bulunur.

Fiziksel: Uğurlu öğrenciler ilgi, yetenek ve başarıları doğrultusunda proje hazırlar.

U-Makerfest VI ve KID’S U-Makerfest III’nin Sezon Teması Nedir?

2021-2022 sezonu teması “SUDAKİ YAŞAM” dır.

Sudaki Yaşam

Umakerfest VI ve KID’S Umakerfest III’nin sezon teması Sudaki Yaşam olarak belirlenmiştir. Dünya üzerindeki su kaynaklarına genel olarak bakıldığında; evsel, tarımsal ve sanayi amacı ile güvenli olarak kullanılabilecek su kaynakları dünyadaki toplam su kaynaklarının ancak %2.5 gibi küçük bir kısmıdır (Chin, 2000). Bununla birlikte, su kaynaklarının dünya üzerinde tüm insanlar ve ülkeler için dengeli dağılmadığı göz önünde bulundurulduğunda, su ve su kullanımının ülkelerin politikaları üzerindeki etkileri kaçınılmaz olmaktadır. Ülkemiz su kaynakları açısından; kişi başına düşen 1500 m3 kullanılabilir su miktarı ile su kısıtı bulunan ülkeler kategorisinde yer almaktadır. Bu nedenle, mevcut su kaynaklarının korunması, alternatif su kaynaklarının geliştirilmesi, ekolojik çevre ile uyumlu teknolojilerin kullanılması ve yaygınlaştırılması, sürdürülebilir su politikalarının oluşturulması ve dolayısıyla sürdürebilir kalkınmanın bir girdisi olarak ülke gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma için belirlenecek politikalar için su yönetiminin yönetimsel anlamda verimliliğin arttırılması, suyun doğal döngüsüne uyumlu olacak şekilde sosyal, ekonomik ve ekolojik boyutlarını içeren bütüncül organizasyonun sağlanması, stratejik bir kaynak olarak suyun korunması, su kaynaklarının verimli bir şekilde değerlendirilmesi, su kaynaklarının değerlendirilmesi, projelendirilmesi, su tesislerinin işletilmesi ve su yönetimindeki insan gücünün kalitesinin arttırılması, su ile ilgili tüm paydaşlarda toplam kalite anlayışının benimsenmesi, ülkemizin 2023 vizyonu ile uyumlu olacaktır.

Kaynak: Su kaynakları Yönetimi ve Güvenliği Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2018

Öğrencilerin Nasıl Projeler Üretmesi İsteniyor?

Festivalde, belirtilen sınırlılıklar doğrultusunda deniz ekosistemini sürdürülebilir biçimde korumaya, sudaki canlı popülasyonunun yaşam kalitesini artırmaya ve sudan endüstri ve tarım alanlarında maksimum fayda sağlamaya yönelik Robotik, Oyun Tasarımı ve Video/Animasyon içeren çözümler/projeler üretilecektir.

Sınırlılıklar

 • Sudaki canlı popülasyonunu artırmak,
 • Sudaki canlı varlığının yaşam kalitesini artırmak,
 • Su kalitesini artırmak,
 • Nesli tükenen canlılar hakkında farkındalık yaratmak,
 • Sudan endüstride maksimum düzeyde fayda sağlamak,
 • Sudaki atık ve kimyasal oranının tespit edilmesi ve azaltılması,
 • Suyun atık ve kimyasallardan korunması,
 • Mahsul verimini artırmak için kullanılan gübredeki azotun bitkilerin absorbe edebileceğinden fazla olması sebebiyle fazla azotun su kaynaklarına ulaşmasının engellenmesi,
 • Sudaki antibiyotik ve antidepresan gibi farmasötik ürünlerden kaynaklı kirliliğin artması ve bunun su canlılarının hormonlarını ve davranışlarını etkilemesinin önüne geçilmesi.

U-Makerfest VI ve KID’S U-Makerfest III’ye Kimler Katılabilir?

U-Makerfest VI: Uğur Okulları 5. Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8. Sınıf, 9. Sınıf ve 10. Sınıf düzeylerinde okuyan tüm öğrenciler bu organizasyona katılabilir.

KID’S U-Makerfest III: Uğur Okulları 2. Sınıf, 3. Sınıf, 4. Sınıf düzeylerinde okuyan tüm öğrenciler bu organizasyona katılabilir.

Öğrenciler yarışmaya bireysel olarak başvuramazlar. Her takım(minimum 2 kişi-maksimum 6 kişi)bir danışman öğretmen rehberliğinde yarışmaya başvurabilir.

U-Makerfest VI ve KID’S U-Makerfest III Ne Zaman ve Nerede Yapılacak?

U-MakerFest VI 3-4 Haziran 2022 tarihlerinde Bahçeşehir Üniversitesi Future Kampüs/İstanbul ‘da yapılacaktır.

KID’S U-Makerfest III 7 Mayıs 2022 tarihinde bölge merkez okullarında yapılacaktır.

 • Batı Marmara Bölgesi – Uğur Okulları İstanbul Halkalı Kampüsü
 • Doğu Marmara Bölgesi – Uğur Okullar İstanbul Ataşehir Kampüsü
 • İç Anadolu Bölgesi – Uğur Okulları Ankara Batıkent Kampüsü
 • Ege Bölgesi – Uğur Okulları İzmir Gaziemir Kampüsü
 • Karadeniz Bölgesi – Uğur Okulları Samsun İlk Adım Kampüsü
 • Doğu Akdeniz Bölgesi – Uğur Okulları Adana Kampüsü
 • Batı Akdeniz Bölgesi – Uğur Okulları Antalya Çallı Kampüsü
 • Doğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi – Uğur Okulları Diyarbakır Kantar Kampüsü

Okullarımızın adres bilgileri için ugurokullari.k12.tr/okullarimiz sayfasını inceleyebilirsiniz.

Başvuru Tarihleri Ne Zaman?

29 Kasım 2021 tarihinde U-MakerFest VI. sezon başvuruları başlayacaktır. 10 Ocak 2022 tarihinde U-MakerFest VI. sezon başvuruları sona erecektir. Ön eleme sonuçları 28 Ocak 2022 tarihinde açıklanacaktır.

29 Kasım 2021 tarihinde KID’S U-MakerFest III. sezon başvuruları başlayacaktır. 20 Aralık 2021 tarihinde KID’S U-MakerFest III. sezon başvuruları sona erecektir.

U-Makerfest VI Genel Yarışma Kuralları

 • Takımlar minimum 2, maksimum 6 kişiden oluşur.
 • Sezonun teması “SUDAKİ YAŞAM” dır.
 • Platform sınırlaması yoktur.
 • Hazırlanan her proje için 3 dakikalık bir tanıtım filmi hazırlanır. Proje jüri odasında hazırlanan kısa film ile jüri üyelerine sunulur. Tanıtım filmi hazırlanmayan projeler değerlendirmeye alınmaz.
 • Yarışma günü, proje sunumunu yapmayan takımlar değerlendirmeye alınmaz.
 • Her takımın bir danışman öğretmeni bulunur. Danışman öğretmen takımın yarışmaya hazırlanmasını sağlar ve süreci koordine eder. Danışman öğretmeni olmayan takımlar yarışmaya katılamazlar.
 • Festival günü yarışmaya başvuran öğrencilerin/takımların katılım ve aile onay formlarını yanlarında getirmeleri zorunludur. Formlar festival günü organizasyon kuruluna teslim edilir.
 • Jüri değerlendirmesini projeler üzerinden yapar ve her takım için bir değerlendirme formu doldurur. Bu formlar festival bitiminde dileyen takım ile paylaşılır.
 • Her jüri üyesinden gelen değerlendirme formlarından çıkan puanlara göre takımların takım puanları oluşturulur.
 • Takımlar takım puanlarına göre sıralanır. Her ödülün ilgili olduğu puan aralığında birinci gelen takıma ilgili ödül verilir. Eşitlik durumunda jüri kararı ile ilgili takıma ödülü verilir.
 • Yarışma Robotik, Oyun tasarımı ve Video/Animasyon olmak üzere 3 alanda yapılacaktır.

 

KID’S U-Makerfest III Genel Yarışma Kuralları

 • Takımlar minimum 2, maksimum 6 kişiden oluşur.
 • Sezonun teması “SUDAKİ YAŞAM” dır.
 • Platform sınırlaması yoktur.
 • Yarışma günü, proje sunumunu yapmayan takımlar değerlendirmeye alınmaz.
 • Her takımın bir danışman öğretmeni bulunur. Danışman öğretmen takımın yarışmaya hazırlanmasını sağlar ve süreci koordine eder. Danışman öğretmeni olmayan takımlar yarışmaya katılamazlar.
 • Festival günü yarışmaya başvuran öğrencilerin/takımların katılım ve aile onay formlarını yanlarında getirmeleri zorunludur. Formlar festival günü organizasyon kuruluna teslim edilir.
 • Jüri değerlendirmesini projeler üzerinden yapar ve her takım için bir değerlendirme formu doldurur. Bu formlar festival bitiminde dileyen takım ile paylaşılır.
 • Her jüri üyesinden gelen değerlendirme formlarından çıkan puanlara göre takımların takım puanları oluşturulur.
 • Takımlar takım puanlarına göre sıralanır. Her ödülün ilgili olduğu puan aralığında birinci gelen takıma ilgili ödül verilir. Eşitlik durumunda jüri kararı ile ilgili takıma ödülü verilir.
 • Yarışma Robotik, Oyun tasarımı ve Video/Animasyon olmak üzere 3 alanda yapılacaktır.

Detaylar ve Yükümlülükler

Her Takım İçin Danışman Öğretmen Zorunluluğu

Her takımın bir danışman öğretmeni olur. Bu öğretmen takımın yarışmaya hazırlanmasını sağlar ve süreci koordine eder. Danışman öğretmeni olmayan takımlar ya da öğrenciler yarışmaya katılamazlar.

Yarışmaya Nasıl Başvurulur?

Okulların takım olarak U-Maker Fest’e katılım başvuruları sadece www.umakerfest.com adresinden kabul edilir. Site içerisindeki kayıt bölümünü kullanmalısınız.

Sergi ve Hak Sahipliği

Yarışmada sergilenen çalışmalar Uğur Okulları tarafında çeşitli mecralarda yayınlanabilir ve telif-tescil ücreti ödenmeyecektir. Yarışmaya katılan her takım bu kuralı kabul etmiş sayılır.

Yasal Yükümlülükler, Bildirimler ve İzin/Katılım Formları

Katılımcılar ve okullar, yaptıkları online başvuru ile yukarıda belirtilmiş olan bütün şartları kabul ettiklerini beyan etmiş olurlar. Belirtilen bütün koşullar Uğur Okullarına ait olup değişiklik hakkını elinde tutar.

Festival günü yarışmaya başvuran öğrencilerin/takımların katılım ve aile onay formlarını yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

U-Makerfest VI Yazılı Bildirim/İzin Formunu Buradan İndirebilirsiniz

KID’S U-Makerfest III Yazılı Bildirim/İzin Formunu Buradan İndirebilirsiniz

Katılım Formunu Buradan İndirebilirsiniz

Ulaşım ve Konaklama

U-Makerfest VI; Ulaşım ve konaklama ihtiyaçları Kimya Organizasyon tarafından organize edilecektir. Ulaşım ve konaklama ücretleri katılımcılar tarafından karşılanacaktır.

KID’S U-Makerfest III; Ulaşım ve konaklama operasyonları okullarımızın imkanları ile organize edilecektir. Ulaşım ve konaklama ücretleri öğrenciler tarafından karşılanacaktır.